De Eugen Matzota

De ce apare în titlu cuvântul ”trădătorul”?
Simplu, pentru că, prin acțiunile sale, în colaborare cu Mihail Ralea, agent sovietic, a trădat România în favoarea unei Puteri străine: Uniunea Sovietică.
Dacă acest lucru putea fi chiar ceva de laudă în vremurile întunecate ale Comunismului, după 1989 nu mai este…
Desigur, nu este singurul intelectual pătat, dar aici vorbim de Marele Maestru Mihail Sadoveanu.

Nu ne vom avânta să comentăm aici opera literară a lui Mihail Sadoveanu.
Vrem să-l umanizăm cumva, să-l coborâm printre oamenii de rând.
Hai să vorbim aici doar despre Sadoveanu-omul, despre faptele sale și, eventual, despre caracterul său, lucruri care rămân mereu în umbra operei.

Poate că ar părea de dorit și, într-adevăr, pare să fie obligatoriu, […] să sacrificăm chiar și cele mai apropiate legături personale ale fiecăruia în apărarea adevărului. Amândoi ne sunt dragi, totuși suntem datori să preferăm adevărul.

Aristotel (https://en.wikipedia.org/wiki/Nicomachean_Ethics)

Mult timp, marele și inegalabilul Mihail Sadoveanu, semi-zeu pogorât printre oameni, părea a fi cel mai iubit dintre pământeni.

Vezi Episodul I.

În contextul schimbărilor dramatice prin care trece România, la 18 iunie 1948, după ce Regele Mihai fusese alungat din țară de către comuniștii conduși de la Moscova, la Marele Secretariat al MLNR sosește o Circulară a Ministerului de Interne.

Se cerea imperativ, dar subtil,

„închiderea provizorie a lojilor pentru a permite membrilor săi să-și îndeplinească obligațiile lor cetățenești în cadrul brigăzilor de muncă de interes obștesc”.

Majoritatea masonilor din ceea vechiul grup Pangal plecase spre Franța: Acolo vor crea în 1948 Loja “România Liberă”, sub Jurisdicția Grande Loge de France (nr. 717).

Dacă familia lui Pangal, care trece la Orientul Etern în 1948, primește o pensie viageră din partea statului francez, Sadoveanu este tratat ca un semi-zeu.

Normal, făcuse destul pentru comuniști, ca unul dintre cei care primea Lumina numai de la Răsărit.

Tot ceea ce a făcut până la plecarea sa definitivă dintre noi a fost să trădeze România și ideile democratice ale Occidentului din dorințe mai mult sau mai puțin legate de avantajele materiale.
Ceea ce este practic evident acum, după atâția ani, este că orgoliul venerabilului Mihail Sadoveanu, a stat la baza multora dintre acțiunile sale. Oricum, cu sau fără ajutorul agentului sovietic Mihai Ralea, Mihail Sadoveanu a trecut fără jenă de partea noilor stăpâni.

Orgoliul nemăsurat al lui Sadoveanu, probabil, este cel care l-a făcut să pună interesul său personal înaintea oricăror principii.

Astfel, marele Mihail Sadoveanu, mare și ca dimensiuni, la urma urmei, a trădat nu doar cauza României în interesul său personal, spre a-și păstra și întări apoi privilegiile sale, ci și Ordinul Masonic, vânzând Masoneria română și pe Frați, fără a avea cumva, din câte știm, vreo mustrare de conștiință.

Nu știm dacă, pe lângă structura și organigrama Masoneriei, Sadoveanu a dispus și de fondurile pe care le administra din poziția sa.

Poate da, poate nu…

Ceea ce este sigur este că fondurile treceau, așa cum oricine-și poate imagina, de simbolica sumă de 30 de arginți plătiți lui Iuda.


VA URMA…


Fragment din cartea MASONERIA, VIAȚA MEA DISCRETĂ

MASONERIA, VIAȚA MEA DISCRETĂ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s