We Fight for Culture!

Luptăm pentru cultură!


DONATE NOW!

Asociația ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI, Vulcan, jud. Brașov, CIF 34237932
IBAN RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania


Asociația
ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI

Vulcan, jud. Brașov, CIF 34237932
IBAN RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania

Objectives

The purpose of the ECOULTOUR – PEOPLE, FACTS, IDEAS Association consists in discovering, promoting and developing the cultural-tourist and humanistic values of the universal heritage and of Romania in particular, for unity in diversity and sustainable development.

In order to achieve the goal, the Association has three objectives:

1. Identification and promotion of places, people, facts and ideas in Romania at national and international level, development of regional, national and universal tourism, promotion of culture and traditions.
2. Sustainable development of communities, training as responsible citizens, actively involved in community life and prepared for a green, circular, education-based economy, innovation, social and territorial cohesion.
3. Developing the civic sense and respect for nature, society, the environment, to protect the Earth’s ability to sustain life in all its diversity.

ECOULTOUR has an active participation in the process of editing the ALTculture cultural magazine.

INFO

The eCoultour – People, Ideas, Facts Association is founded on 17.03.2015 and changed its membership in March 2019.

PRESIDENT:
the writer, theosophist, founder and director of the culture magazine ALTculture, Eugen Matzota.

The association contributes significantly to each issue of ALTculture magazine, starting with the pilot issue of August 2017.

Obiective

Scopul Asociației constă în descoperirea, promovarea și dezvoltarea valorilor cultural-turistice și umaniste ale patrimoniului universal și ale României în special, pentru unitate în diversitate și dezvoltare durabilă.

Pentru îndeplinirea scopului, Asociația are trei obiective:

1. Identificarea și promovarea locurilor, oamenilor, faptelor și ideilor din România la nivel naţional şi internațional, dezvoltarea turismului regional, naţional şi universal, promovarea culturii și tradițiilor.
2. Dezvoltarea durabilă a comunităților, formarea ca cetățeni responsabili, implicați activ în viața comunității și pregătiți pentru o economie verde, circulară, bazată pe educație, inovare, coeziune socială și teritorială.
3. Dezvoltarea simţului civic şi respectului pentru natură, societate, mediul înconjurător, pentru protejarea capacității Pământului de a susține viața în toată diversitatea ei.

ECOULTOUR participă activ la editarea revistei de cultură ALTculture.

INFO

Asociația eCoultour – Oameni, Fapte idei este fondată la 17.03.2015. Și-a schimbat componența în martie 2019.

PREȘEDINTE:
scriitorul, teosoful, fondatorul și directorul revistei de cultură ALTculture, Eugen Matzota.

Asociația contribuie în mod semnificativ la apariția fiecărui număr din ALTculture, începând cu numărul pilot din august 2017.

Asociaţia ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit, înființată în scopul îndeplinirii unui interes personal nepatrimonial în conformitate cu prevederile Legii nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Asociația este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
“Potrivit art25 alin.(4) lit.i) din Codul fiscal, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de lege, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale”. (comunicat ANAF)