”Din umbre te compun în mine”,
în lectura autorului

”La capăt de lume”,
în lectura autorului

”De dincolo de toate”,
în lectura autorului