Unele mici probleme ale unor oameni mari

Unele mici probleme ale unor oameni mari De Eugen Matzota Mai mereu am spus asta și o repet: noi, românii, suntem parcă blestemați. O spune și Cioran mereu, o spune și Țuțea. Degeaba… Acest popor, indiferent în ce grup de elite s-ar aduna, tot umil este! Aici, elitele nu au cumva sensul de vreo adunare de einșteini sau eminești, dacă mi-e permisă această licență scriitoricească.